70 12 30 00

Kontrolleret Impedans

Hos Print Production A/S har vi det nyeste udstyr i forhold til at beregne og verificere impedans, og dermed, er vi i stand til at vejlede vores kunder på området og senere verificere resultaterne på de færdige printplader.

Behovet for kontrolleret impedans i printplader er ikke nyt, men set fra vores perspektiv er det eksploderet inden for de seneste år. Det er vores indtryk at mange af vores kunder er usikre på hvilke faktorer der har indflydelse på impedansen og i hvilken grad. Der findes adskillige værktøjer på nettet, der kan hjælpe én med at beregne impedans, men ingen af dem tager hensyn til alle de faktorer der har indflydelse. Vi har derfor bl.a. valgt at investere i software til emulering af alle gængse former for kontrolleret impedans.

Denne software kan ud over at emulere ”single-ended” og ”differential pairs” impedans bl.a. også lave beregninger på flere typer af såkaldte coplanar waveguide” baner. Softwaren tager alle de nødvendig hensyn til frekvenser, stack-up, materialevalg, kobbertykkelser, loddemasker samt kobberplaner der kan influere på impedansen ud over de tilsigtede.

Vi er derfor i stand til at rådgive vores kunder i forhold til valg af stack-up og ikke mindst banebredder og spacing, med henblik på at opnå præcise impedans målinger på printene. Vi anbefaler vores kunder at de tager kontakt til os tidligt i layout forløbet, så vi sammen kan skabe de rigtige rammer for et perfekt impedanskontrolleret print.

Når layoutet er færdiggjort, er det vigtigt at printets dokumentation indeholder alle detaljer om de impedanskontrollerede baner. Om muligt bør de impedanskontrollerede baner være identificerbare ud fra f.eks. et særskilt aperture-nummer da det giver os mulighed at tage hensyn til alle faktorer.

Print Production A/S er også i besiddelse af det nyeste ”state of the art” måleudstyr til at verificere at de beregnede impedanser ligger indenfor de ønskede tolerancer (typisk +/- 10 %). Målingerne fortages på testkuponer der bliver designet til at repræsentere kundens printlayout. PP’s måleudstyr, har mulighed for at anvende væsentligt mindre testkuponer end det meste andet udstyr på markedet. Det kan få betydning for udnyttelsen af vores produktionspaneler og dermed for printenes pris.

Vi står klar til at servicere vores kunder med dette udstyr som selvfølgelig også kan bruges til verificere print der købes hjem fra Kina.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.