70 12 30 00

Kvalitet & miljø

Kvalitetspolitik

Ledelsen forpligter sig til at udvikle og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem, der følger principperne i ISO9001.

Det er Print Productions politik at informere, uddanne og aktivt inddrage medarbejderne i kvalitetsarbejdet. Det kræves af medarbejderne, at de følger de forretningsgange og procedurer der er vedtaget af ledelsen og som er tilgængelige på Print Productions intranet.

Det er en grundlæggende holdning, at den enkelte medarbejder er ansvarlig for kvaliteten af eget arbejde. Medarbejderne betragtes som en vigtig input kilde til forbedringer af produkter, processer og styringssystemer.

Ledelsen vil sikre, at kvalitetspolitikken bliver efterlevet og udviklet i overensstemmelse med krav fra vore kunder og krav til vore produkter.

Ledelsen vil sikre løbende forbedring af kvalitetssystemets effektivitet ved at inddrage medarbejderne samt via tilbagemeldinger fra vore kunder.

Mission

Print Production A/S ønsker til stadighed at være en troværdig og fleksibel samarbejdspartner når det gælder levering af print i høj kvalitet.

Vi producerer print i henhold til principperne i ISO9001 standarden. Vort system er bygget op omkring procedurer der beskriver alle kritiske processer i forbindelse med printfremstillingen, lige fra ordren modtages til den afsendes herfra til kunden.

For at sikre at vore processer er optimale, analyserer vi løbende alle kritiske processer i produktionen og justerer disse om nødvendigt samt dokumenterer resultaterne af dette.

Vort kvalitetsstyringssystem er baseret på en intranetløsning, der kan tilgås af alle medarbejdere, som hver især har en unik adgang til relevante dele af systemet og øvrig produktionsdokumentation, som opbevares elektronisk på vores netværk.

Kombinationen af vore procedurer, løbende kontroller samt engagerede medarbejdere, er medvirkende faktorer til at vi kan levere print til rette tid og i rette kvalitet og kvantitet.

Vore produkter produceres iht. gældende standarder (IPC-6012 samt PERFAG) og med alle relevante UL godkendelser.

Kontrol af printene foretages efter Print Production’s egen høje standard der bl.a. omfatter 100 % elektrisk test og 100 % visuel inspektion.

Miljøpolitik

Print Production A/S producerer kundespecifikke kvalitetsprodukter under behørige miljøhensyn til medarbejdere og det eksterne miljø.

Ledelsen vil sikre, at miljøpolitikken bliver efterlevet og udviklet i overensstemmelse med krav fra kunder og myndigheder samt krav til vore produkter.

Ledelsen vil sikre en fortsat positiv miljøudvikling igennem systematiske tiltag, samt ved at informere og inddrage medarbejderne aktivt i miljøarbejdet. Således skal den enkelte ansatte inddrages i reduktionen af den samlede miljøbelastning.

Der vil løbende være bestræbelser på at reducere miljøbelastningen fra direkte materialespild, såvel som fra indirekte ressourcer som vand-, energi-, og kemikalieforbrug. Investeringer vil blive foretaget i balance mellem miljø, teknologi og økonomi.

Print Production A/S vil efterleve al relevant lovgivning og kommunikere med åbenhed omkring miljøforhold overfor myndigheder, medarbejdere og øvrige interesseparter.

Print Production A/S vil udføre arbejdet med henblik på at undgå endegyldige miljøskader. Aktiviteter eller hjælpemidler, som kunne udgøre en væsentlig miljøskadelig faktor, vil blive vurderet og alternative løsninger undersøgt.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.